Pectikon - Brand

Sort by:
Pectikon, Pectikon Suspension 100ml - Cosmetic Connection

Pectikon Suspension 100ml

R 16.90
Pectikon Suspension 100ml For the treatment of mild to moderate diarrhoea